Voorstelling van de site

Deze pagina is het laatst bewerkt op : 02/01/2009

Jacques Gouverneur en Marcel Roelandts stellen u de resultaten van hun respectievelijk onderzoek voor. Deze betreffen de kritische analyse van de evolutie van het kapitalisme, gebruik makend van een rigoureuze wetenschappelijke methode. Hiermee wordt tot analyses en conclusies gekomen die vaak vernieuwend zijn.

Tegenwoordig bevat onze website een volledige inhoud in het Frans en in het Engels (en een substantiële inhoud in het Spaans). We vragen aan de geïnteresseerden om deze talen te raadplegen om een idee te hebben van de inhoud van alle rubrieken.

We zouden echter wel op de aanwezigheid van een eerdere versie van het handboek van J.Gouverneur in het Nederlands willen wijzen. Het boek is in 1989 door uitgeverij EPO (Antwerpen) onder de titel "KAPITALISME VANDAAG" uitgegeven. Anderzijds zal deze zelfde uitgever in 2009 een nieuwe versie van het boek uitgeven, die de huidige economische en financiele crisis zal uitleggen in het raam van de economische veroudering van het kapitalistisch systeem. Deze geactualiseerde versie, die het resultaat is van de samenwerking tussen  J.Gouverneur en M.Roelandts, zal zo snel mogelijk op onze site ter beschikking worden gesteld.

Het is vanzelfsprekend dat elke medewerking om de verschillende rubrieken van onze site naar het Nederlands te vertalen welkom zijn. Bij voorbaat dank aan onze mogelijke medewerkers!


1. Nieuw

2. Voorstelling van de site

3. De grafiek van de maand

Jacques Gouverneur

4. (Biografie en bibliografie)

5. De grondslagen van de kapitalistische economie : .

6. (Waarde en productieve arbeit)

7. (Crisis)

8. (Aanvullingen bij het handboek)

Marcel Roelandts

9. (Biografie en bibliografie)

10. (Grafiek)

11. (Drijfveren en beperkingen van het kapitalisme)

Andere

12. Contact

13. (Naslagwerken)

14. Links

Terug naar boven